Geloof en identiteit

De Pieter Jongelingschool is een Bijbelgetrouwe basisschool. Een school waarin geleefd en gewerkt wordt met de Bijbel in de hand en Jezus in het hart. We staan in de gereformeerde traditie. Wij richten ons op kinderen van 4 t/m 12 jaar van betrokken christelijke ouders uit Arnhem, Nijmegen en omgeving. Vanuit onze traditie zijn we gerelateerd aan ouders met een gereformeerde achtergrond. We werken met een toelatingsbeleid en met een ouderverklaring.

Visie en missie

Wij zien alle kinderen op onze school als parels in Gods hand. God houdt van al zijn kinderen. Hij geeft zijn liefde in ons door, aan ons zelf, aan de ander:

Aanmelden!

U bent welkom bij ons op school voor een kennismakingsgesprek. Daarvoor kunt u bellen of mailen. U kunt daarbij uw kind meenemen. U krijgt meteen een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen.

Handelingsgericht werken

Vanuit onze visie zijn we bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Volgens het model van Handelingsgericht werken (HGW)

Onze school


Onze school is een leer- en leefgemeenschap voor kinderen, leerkrachten en ouders. Samen zijn we in deze wereld op weg naar de terugkomst van Jezus. We willen kinderen, ouders en collega’s boeien en binden in onze liefde voor God. Als school mogen we ons focussen op alle terreinen van het leren zoals die omschreven zijn in de kerndoelen van het primair onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we elkaar vertrouwen en toestaan om te leren, om fouten te maken, te proberen en te experimenteren.
Wilt u meer weten over onze school? Lees onze schoolgids.

Thema's:

Waar wij voor gaan:
 
Waar wij voor gaan:
1. Werken vanuit de liefde voor Jezus 2. Uitdagend onderwijs bieden 3. Vertrouwen hebben in elkaar 4. Een open houding naar elkaar
Onderwijskwaliteit en structuur
 
Onderwijskwaliteit en structuur
Leerresultaten worden geanalyseerd. Het lesaanbod wordt aangepast aan het niveau van de groep. Doorgaande lijn op alle vakgebieden.
Inclusief onderwijs
 
Inclusief onderwijs
Voldoende kennis en vaardigheden om leerlingen het onderwijs te bieden wat zij nodig hebben.
Ouderbetrokkenheid
 
Ouderbetrokkenheid
We werken echt samen met de ouders en maken ook gebruik van hun kennis en talenten.
Identiteit
 
Identiteit
We maken onze bijbelgetrouwe identiteit duidelijk zichtbaar.
Rentmeesterschap
 
Rentmeesterschap
We gaan op een verantwoorde manier om met de schepping.

BSO Pieter Jongeling + Peuteropvang v.a. 8 januari 2024


Basisschool Pieter Jongeling is in 2020 voor de buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. De BSO sluit aan bij de gelijknamige basisschool, zowel inhoudelijk als praktisch, en onderscheidt zich op het gebied van christelijke identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding.De BSO is gehuisvest in een mooie, multifunctionele ruimte binnen basisschool Pieter Jongeling. Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Op de website Koalah.nl vindt u het complete aanbod en de contactgegevens. Aanmelden kan ook via deze website:www.koalah.nl/aanmelden.
Lees meer over onze BSO en Peuteropvang.
Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.