Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

We werken met de afspraken van de Kanjertraining in alle groepen. U kunt via de leerkracht van de kinderen meer horen over petjes, rollen en regels. Centraal staat de poster:

  • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • Niemand lacht uit, we hebben plezier
  • Niemand speelt de baas, we werken samen
  • Niemand blijft zielig, we doen mee
  • We zorgen voor onze omgeving

Reacties zijn gesloten.