Pestprotocol

We hebben ons beleid ten aanzien van pesten vastgelegd in een zogenoemd pestprotocol dat aansluit bij de Kanjertraining. Op die manier willen we duidelijkheid bieden aan ouders, kinderen en aan onszelf hoe wij met deze situaties omgaan.

U kunt het volledige pestprotocol HIER (volgt nog) vinden. Het besteedt aandacht aan preventie, signalering, curatieve maatregelen waarbij we de 5 sporenaanpak hanteren waarin hulp gegeven wordt aan de pester, gepeste, aan de zwijgende middengroep, aan de leerkracht en aan de ouders.

Reacties zijn gesloten.