BSO en TSO

BSO Pieter Jongeling

Basisschool Pieter Jongeling is in 2020 voor de buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is indertijd vanuit scholenkoepel CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen.
BSO Pieter Jongeling is van start gegaan in augustus 2020 als vijftiende vestiging van KOALAH.
De BSO sluit aan bij de gelijknamige basisschool, zowel inhoudelijk als praktisch, en onderscheidt zich op het gebied van christelijke identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding.
Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen.

Het betreft voor- en naschoolse opvang, in minimaal één verticale groep. Dit betekent dat kinderen van 4 – 12 jaar bij elkaar in één groep kunnen zitten. Bij voldoende aanmeldingen opent de BSO een tweede groep. De indeling van de groepen gebeurt op leeftijd.
De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.45 – 8.45 uur en van 15.15 uur tot 18.30 uur. In acht van de twaalf vakantieweken is er hele dagen opvang.

De BSO is gehuisvest in een mooie, multifunctionele ruimte binnen basisschool Pieter Jongeling.

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.
Op de website www.koalah.nl vindt u het complete aanbod en de contactgegevens. Aanmelden kan ook via deze website: www.koalah.nl/aanmelden.

TSO

Tussenschoolse opvang (TSO)

Alle kinderen blijven ’s middags op school eten. Omdat we een streekschool zijn en er veel leerlingen lang onderweg zijn van en naar school, hebben we onze schooltijden daarop aangepast.

Van 12.15-12.30u eten de kinderen in de groep met de leerkracht. Daarna spelen ze buiten tot 13.00u onder toezicht van een team van pleinwachten. De leerkrachten hebben dat half uur zelf ook pauze. De pleinwachten zijn vrijwilligers en/of ouders die tegen een vergoeding toezicht houden. Er is ook een overblijfcoördinator aanwezig die als aanspreekpunt fungeert voor leerkrachten en pleinwachten. Deze overblijfcoördinator heeft een passende opleiding gevolgd. Regelmatig bieden we cursussen aan voor onze pleinwachten. De overblijfcoördinator en het team hebben samen met de kinderen pleinregels opgesteld, die ook tijdens deze pauze gelden.

Omdat alle kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang, betalen alle ouders ‘pleinwachtgeld’ van waaruit de vergoeding voor de vrijwilligers en de overblijfcoördinatoren betaald. De bijdrage voor het pleinwacht wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolraad, waarin de medezeggenschap van ouders is vertegenwoordigd.

De bijdrage voor 2020 is vastgesteld op:

55,- voor 1 kind,

90,- voor 2 kinderen,

125,- voor 3 of meer kinderen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.