Identiteit

De Pieter Jongelingschool is een Bijbelgetrouwe basisschool. Een school waarin geleefd en gewerkt wordt met de Bijbel in de hand en Jezus in het hart. We hebben van oorsprong een gereformeerde traditie. We richten ons op gezinnen met kinderen van 4 t/m 12 jaar van betrokken christelijke ouders uit Arnhem, Nijmegen en omgeving. We werken met een toelatingsbeleid en met een ouderverklaring

Visie: waar wij in geloven

Wij geloven in God, de God van de Bijbel, door wie wij ons gekend en geliefd weten. Zoals God naar ons kijkt, willen wij ook naar elkaar kijken. Ieder van ons is even waardevol; gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent niet dat wij perfect zijn. We leven in een gebroken wereld, schieten als mens vaak te kort en zijn allemaal in meer of mindere mate beperkt. Samen leren omgaan met tekorten en elkaar ook in de beperkingen aanvaarden is een vorm van goede liefde en goed opvoeden. Door de gebrokenheid heen straalt Gods liefde. Met dit als uitgangspunt kunnen wij de kinderen op onze school liefhebben zoals God ons lief heeft. Vanuit dit Bijbelse gegeven mogen wij vol vertrouwen ons werk doen.

Missie

Wij gaan voorgoed en christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon maar ook bijzonder. Onderwijs waar een kind geliefd en gezien wordt, waar kansen en ruimte wordt geboden om tot leren te komen. We leren hoe we zorgdragen voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Hoe we Zijn licht mogen laten schijnen.

Op onze school ontdekken leerlingen waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden, waar ze blij van worden. Maar er is eveneens ruimte en ondersteuning om te leren om te gaan met je beperkingen en tekortkomingen; je kunt niet alles, je vindt dingen lastig, je voelt je niet altijd gelukkig. We zien het als onze opdracht om samen met de ouders, kinderen te laten ontdekken dat ze met al hun mogelijkheden en beperkingen goed zijn zoals ze zijn. Waar we elke dag weer leren mogen in het vertrouwen dat God een bedoeling heeft met jou en met jouw leven, kortom: waar we allemaal mogen leren in vertrouwen!

We willen als PJ naast school een leer-en leefgemeenschap zijn waar de kinderen zich in de brede zin van het woord kunnen ontwikkelen.

We streven ernaar om als leerkrachten, kinderen en ouders samen een pedagogisch klimaat neer te zetten waarin kinderen op school de sfeer van thuis herkennen en thuis de sfeer van school herkennen.

Als school mogen we ons focussen op alle terreinen van het leren zoals dat omschreven is in de kerndoelen van het primair onderwijs.

Onze kernwaarden: van waaruit we werken

1. Werken van uit de liefde voor Jezus

2. Uitdagend onderwijs bieden

3. Vertrouwen hebben in elkaar

4. Een open houding hebben.

De schoolthema’s voor de komende jaren zijn: onderwijskwaliteit, inclusief onderwijs, ouderbetrokkenheid, identiteit en rentmeesterschap.

Reacties zijn gesloten.