Cognitief begaafde kinderen

Cognitief getalenteerde leerlingen

Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben is verrijkingsstof beschikbaar. Hiervoor wordt in een individueel- of groepsplan een aanpassing gedaan op het basis onderwijsaanbod.

De begeleiding vindt plaats in de groep door de groepsleerkracht. Ook is er voor cognitief getalenteerde kinderen de mogelijkheid om mee te doen in een projectgroep. Er zijn groepen voor alle bouwen. In deze groepen wordt gericht gewerkt aan vaardigheden op het vlak van executieve functies en vaardigheden als samenwerken, zelfstandig werken en omgaan met frustratie. De leerkracht geeft aan welke kinderen mee gan draaien in de projectgroepen. De groepen worden begeleid door de specialisten in het team. We gebruiken onder andere het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid(DHH) om te signaleren.

Reacties zijn gesloten.