CorDeo scholengroep

Eén van de scholen van CorDeo scholengroep

De scholen van CorDeo scholengroep bieden bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. De dagopening staat in het teken van gebed en het lezen of vertellen uit de bijbel. Het verdere verloop van de dagen wordt ook bepaald door het christen-zijn. Statutair is vastgelegd dat alle medewerkers betrokken christenen moeten zijn. Het bestuur van CorDeo scholengroep vindt het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt doordat ‘Christus in hen leeft’ (Gal. 2: 20).
 
Onze schoolvereniging is ontstaan op initiatief van ouders uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en ouders uit de Evangelische kerken met als doel kinderen onderwijs te laten volgen dat als grondslag de Bijbel heeft.


De scholen van CorDeo scholengroep staan niet op zichzelf, maar hebben duidelijke relaties met:

Het gezin

Er loopt een lijn van de opvoeding in het gezin naar de school. We proberen zo veel mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Daarom zetten ouders en school zich in om de verwantschap in klimaat tussen gezin en school te realiseren en te garanderen.


De kerk/gemeente

De school heeft van huis uit een band met de kerken. De kerk/gemeente is een belangrijke voedingsbron voor het geloof en het leven daaruit.

De samenleving

De door de overheid gestelde eisen aan het onderwijs hebben tot doel dat leerlingen zodanig gevormd worden, dat zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan de opbouw van de samenleving. Het pedagogische aspect daarvan zal op de scholen tot zijn recht moeten komen.
Het bestuur hecht er grote waarde aan dat in het gesprek met nieuwe ouders en nieuwe medewerkers, het ‘leven in Christus’ een prominente plaats inneemt.

Reacties zijn gesloten.